Lip Dub na sześćsetne urodziny Zagórza już gotowy! (video)

W bieżącym roku mija 600 lat od powstania pierwszej, pisemnej znanej współcześnie  wzmianki o nadoslawskim grodzie. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórzu we współpracy z zagórską Biblioteką oraz Młodzieżową Radą Gminy Zagórz uczcili doniosły jubileusz tytułowym przedsięwzięciem zrealizowanym dzięki dotacji z programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży – „Równać Szanse”.

Finałową rejestrację zagórskiego Lip Duba poprzedziły kilkumiesięczne przygotowania, w których wzięli udział młodzieżowi liderzy skupieni w większości w Młodzieżowej Radzie Gminy Zagórz (MRGZ). To właśnie ta kilkunastoosobowa grupa bezpośrednich beneficjentów projektu uczestniczyła m.in. w warsztatach z zakresu podstaw PR oraz skutecznej współpracy z mediami. W ich trakcie młodzi samorządowcy uczyli się jak atrakcyjnie i przekonująco zaprezentować się przed kamerą rekomendując swoich rówieśników do uczestnictwa w jubileuszowym filmiku promocyjnym. Z kolei efektem szkolenia informatycznego jest witryna internetowa MRGZ dostępna pod adresem www.mrgz.zagorz24.pl/
Oryginalnym elementem zagórskiego Lib – Dub’a wyprodukowanego przez filmowców z rzeszowskiej firmy Lion Film bez wątpienia jest

Zagórski Lip Dub – ostatnie próby przed finałem (video)!

Na weekendowe (25 i 26 maja) próby do tytułowego filmiku inspirowanego  600 – leciem  Zagórza tłumnie stawili się soliści i zespoły, które w tyleż nowoczesnej, co trudnej  formie chcą uświetnić jubileusz nadosławskiego grodu. Finał już 4 czerwca o godz. 10.00.  Jak było na planie urodzinowego teledysku realizowanego w ramach programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności – „Równać Szanse”? Zobaczcie i posłuchajcie Państwo sami…

Zagórskie urodziny (tekst)

Lip Dub na sześćsetne urodziny Zagórza – zróbmy go razem!

W bieżącym roku mija 600 lat od powstania pierwszej, pisemnej znanej współcześnie  wzmianki o Zagórzu. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórzu we współpracy z zagórską Biblioteką oraz Młodzieżową Radą Gminy Zagórz chcą uczcić doniosły jubileusz tytułowym przedsięwzięciem realizowanym dzięki dotacji pozyskanej z programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności – „Równać Szanse”.

Młodzieżowa Rada Gminy wybrana!

ZAGÓRZ: W wyniku wyborów przeprowadzonych 17 czerwca wyłoniony został skład Młodzieżowej Rady Gminy Zagórz. Co ciekawe na łączną liczbę 15 mandatów aż 5 przypadło przedstawicielkom płci pięknej.

W Zagórzu powstanie Młodzieżowa Rada Gminy

W trakcie środowej (8 czerwca) sesji Rady Miejskiej w Zagórzu radni jednogłośnie przegłosowali uchwałę o powołaniu Młodzieżowej Rady Gminy. Wybory do tego gremium odbędą się już 17 czerwca.