Historia Rady

Rada Miejska w Zagórzu pragnąc stworzyć młodemu pokoleniu odpowiednie warunki umożliwiające czynny udział w kształtowaniu samorządności lokalnej na mocy Uchwały Nr 13/72/2011 z dnia 8 czerwca 2011 powołała Młodzieżową Radę Gminy Zagórz.

 

Pomysłodawcą i gorącym orędownikiem powołania tego organu był burmistrz Zagórza Ernest Nowak, który sam będąc młodym człowiekiem (rocznik 1975) w trakcie ostatnich wyborów samorządowych już w pierwszej turze zyskał zaufanie większości wyborców z terenu Gminy Zagórz. Przed wyborami do Młodzieżowej Rady Gminy, burmistrz Zagórza w jednym z wywiadów prasowych  powiedział: – Od samorządowej młodzieżówki oczekuję  twórczego myślenia i nowatorskich pomysłów deklarując w zamian otwartość i partnerskie relacje. Mam nadzieję, że wybory wyłonią autentycznych liderów młodzieżowych w naszych środowiskach. Wszystkim kandydatom życzę powodzenia.

Pierwsze wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Zagórz odbyły się 17 czerwca 2011. Głosowano w trzech obwodach wyborczych pokrywających się z obwodami szkolnymi gimnazjów. Liczba wszystkich osób uprawnionych do głosowania wyniosła 444 osoby. Najwyższą frekwencję (71, 5 %) odnotowano w okręgu wyborczym nr 1 (Gimnazjum Nr 1 w Zagórzu). Nieco mniej wyborców (68,4%) głosowało w Gimnazjum w Tarnawie Dolnej. W zagórskiej „dwójce” do urn poszło 54,9% uprawnionych do głosowania. Łącznie oddano 292 głosy z czego 13 okazało się nieważnych. Mandaty do Młodzieżowej Rady Gminy Zagórz I kadencji wywalczyli: Walko Jolanta (Przewodnicząca MRG), Baraniewicz Mariusz  (Wiceprzewodniczący MRG). Pyrć Maciej (Wiceprzewodniczący MRG), Cipora Paulina, Fabian Maciej, Górka Natalia, Kopczyk Jakub, Matuła Daniel, Mąka Marcin, Paszko Natalia, Pleśniarska Oktawia, Szerszeń Mateusz, Stach Anna, Woźniczyszyn Maciej oraz Zając Adam.